Shard

ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
ที่ใช้งานได้จริงโดยไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรม

BizSmartFlow คืออะไร? กระบวนการทำงาน

แพล็ตฟอร์มที่ช่วยให้การพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำเร็จตรงเวลา
ตรงความต้องการมีความยืดหยุ่น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการโดยไม่ต้องพัฒนาโปรแกรมใหม่ทั้งหมด

เป็นแพล็ตฟอร์มในการพัฒนาแอปพลิเคชั่น ซึ่งอาจจะช่วยให้สามารถออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชั่น (ซอฟต์แวร์)
สำหรับองค์กรได้อย่างรวดเร็ว โดยแอปพลิเคชั่นที่พัฒนาแล้วเสร็จ ยังมีระบบหลังบ้านให้สามารถปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงาน
แบบฟอร์ม หรือแม้กระทั่งการเพิ่มคุณสมบัติที่ซับซ้อนได้อย่างยืดหยุ่นโดยไม่ต้องพัฒนาใหม่ทั้งหมดกระบวนการทำงานพัฒนาได้ตรงตามความต้องการ

คุณบอกสิ่งที่ต้องการโดยไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาเทคนิคใดๆทั้งสิ้น
เห็นได้ทันทีว่าระบบจะเป็นอย่างไร ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการหรือไม่Responsive image

การออกแบบแอปพลิเคชั่นที่คุณก็เข้าใจได้

รับรองว่า คุณ นักออกแบบระบบ และโปรแกรมเมอร์ เข้าใจสิ่งเดียวกัน
เรียกดู และตรวจสอบเอกสารทางด้านการวิเคราะห์ระบบได้ตลอดเวลาResponsive image

พัฒนาด้วยความรวดเร็ว

สิ่งที่คุณคิด สิ่งที่คุณต้องการ กับแอปพลิเคชั่นที่ทำงานได้จริง เกิดขึ้นพร้อมกัน
ความต้องการเปลี่ยน ไม่ว่าจะมากหรือน้อย เป็นไปได้เสมอ
พัฒนา code ที่ซับซ้อนเพิ่มเข้ามาได้Responsive image

ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง

สามารถปรับปรุง หรือเพิ่มเติมแอปพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นแล้ว ได้อย่างรวดเร็ว ไม่กระเทือนโปรแกรมทั้งหมด
รานงานเฉพาะกิจสำหรับผู้บริหารสร้างได้เสมอResponsive image

ฟีเจอร์


กำหนดสิทธิ์

กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานของผู้ใช้งานได้อย่างง่ายดาย

ข้อมูลผู้เข้าใช้

มีการเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานของผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบสามารถติดตามได้

การแจ้งเตือน

เชื่อมโยงระบบการเแจ้งเตือนเมื่อมีงานใหม่มาถึง ได้หลายรูปแบบ เช่น อีเมล์, Line, ระบบการแจ้งเตือนที่หน้า Windows หรือการแจ้งเตือนผ่าน Mobile

ย้ายข้อมูล

สามารถแปลงข้อมูลจาก Excel ไปเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้งานกับแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นได้ทันที

Responsive image

การแสดงผล

รองรับการแสดงผลในรูปแบบ Responsive เพื่อแสดงผลในอุปกรณ์ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง

แอปพลิเคชั่น

สามารถกำหนดให้แอปพลิเคชั่น ที่สร้างขึ้นไปทำงานในรูปแบบ Native Mobile Application ได้

ภาษา

รองรับหลายภาษา

รองรับการใช้งาน

ติดตั้งบนเครื่องแม่ข่าย Windows หรือ Unix หรือ Cloud Server ได้

Responsive image

ฐานข้อมูล

รองรับฐานข้อมูลที่หลากหลาย เช่น Oracle, SQL Server หรือ MySQL

ลูกค้าเรา


Responsive image

807/1 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

  Tel : (66) 02 683 3061      E-mail : sales@bizpotential.com

  • Social network