Menu

BizSmartFlow
แพลตฟอร์มอัจฉริยะ
ที่ให้คุณออกแบบ
และพัฒนาซอฟต์แวร์
ได้ด้วยตัวคุณเอง

Scroll Down

พัฒนาระบบได้อย่างรวดเร็ว
ยืดหยุ่นและลดความผิดพลาด

ออกแบบพัฒนาและจัดการการเปลี่ยนแปลงของเว็บและแอปพลิเคชั่นได้เร็วและยืดหยุ่นมากขึ้น เรามั่นใจว่า BizSmartFlow ตอบสนองในการเปลี่ยนแปลงระบบงานด้วยความรวดเร็วในอนาคตได้อย่างง่ายดาย

แพลตฟอร์มเดียว
สร้างแอปพลิเคชันได้ไม่จำกัด

พัฒนาแอปพลิเคชันตามขั้นตอนการทำงาน (workflow) ขององค์กรได้อย่างต้องการและไม่จำกัด เพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงกระบวนงานได้เสมอโดยใช้เวลาและทรัพยากรน้อยที่สุด

Drag.Drop.Done
ลาก. วาง. จบ.

สร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-form) เพื่อจัดเก็บข้อมูลอย่างรวดเร็วง่ายดายที่สุด โดยการจับลาก วาง และบันทึก ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมเป็นก็สร้างแอพพลิเคชั่นได้อย่างที่มอบหมายในเวลารวดเร็ว

Dashboard
อย่างที่ต้องการ

เรื่อง Report เรื่องง่ายๆ ผู้ใช้งานสามารถสร้างรายงานทั้งรูปแบบตารางและแผนภูมิเพียงลากๆ เลือกๆ

App Screenshots

คุณสมบัติของระบบ

ครบถ้วนพร้อมสำหรับการสร้างระบบงาน
ที่ตอบสนองความต้องการและเปลี่ยนแปลงได้เสมอ

กำหนดสิทธิ์การใช้งานทุกระดับชั้น

กำหนดบทบาทผู้ใช้และสิทธิ์การเข้าถึงแอปพลิเคชันในไม่กี่นาที

ควบคุมการจัดการข้อมูลด้วยผู้ดูแลระบบ

ผู้ใช้ทั้งหมดที่ป้อนเข้าสู่แอปพลิเคชันสามารถตรวจสอบได้โดยผู้ดูแลระบบ

มีระบบแจ้งเตือน

แพลตฟอร์มการแจ้งเตือนทำงานร่วมกับอีเมล, Line, การแจ้งเตือนของ Windows, แอปพลิเคชันมือถือและอื่น ๆ ...

การถ่ายโอนข้อมูลได้ทุกชนิดไฟล์

แปลงสเปรดชีต Excel เป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ในแอปพลิเคชันต่อเนื่อง

รองรับการเข้าถึงทุกอุปกรณ์

UI ที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน เข้าถึงได้ทุกอุปกรณ์

สร้างโมบายแอพได้ทันที

สร้างแอปพลิเคชั่นมือถือเนทีฟทันที

รองรับหลากหลายภาษา

รองรับการเพิ่ม ลดภาษาได้ด้วยตนเอง ใช้งานได้ทั่วโลก รองรับการเติบโตของธุรกิจ

ติดตั้งได้ทุกระบบปฏิบัติการ

ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ Windows หรือ Unix หรือแม้แต่ระบบคลาวด์ของคุณ

สร้างบนฐานข้อมูลสากล

รองรับ Oracle, SQL server และ MySQL

การทำงานของระบบ

ผลิตภัณฑ์

Enterprise Resource Planning (ERP) วางแผนและจัดการฐานข้อมูลองค์กร เพื่อให้มีการบริหารและใช้ทรัพยากรภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ระบบงบประมาณ

ระบบบริหารพัสดุและครุภัณฑ์

ระบบบัญชีและการเงิน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบบริหารงานบุคคล

ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ระบบงานด้านการศึกษา

ระบบสแกนใบสั่งยา

ระบบขอใบอนุญาต ใบรับรอง

ระบบบริหารงานโครงการ

ระบบการออกรายงาน

ระบบสารสนเทศองค์กร

ลูกค้าของเรา

แพลตฟอร์มที่จะช่วยให้การพัฒนาแอปพลิเคชันสำเร็จตรงเวลา มีความยืดหยุ่น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการ โดยไม่ต้องพัฒนาโปรแกรมใหม่ทั้งหมด