Menu

BizSmartFlow
แพลตฟอร์มอัจฉริยะ
ที่ให้คุณออกแบบ
และพัฒนาซอฟต์แวร์
ได้ด้วยตัวคุณเอง

Scroll Down

พัฒนาระบบได้อย่างรวดเร็ว
ยืดหยุ่นและลดความผิดพลาด

ออกแบบพัฒนาและจัดการการเปลี่ยนแปลงของเว็บและแอปพลิเคชั่นได้เร็วและยืดหยุ่นมากขึ้น เรามั่นใจว่า BizSmartFlow ตอบสนองในการเปลี่ยนแปลงระบบงานด้วยความรวดเร็วในอนาคตได้อย่างง่ายดาย

แพลตฟอร์มเดียว
สร้างแอปพลิเคชันได้ไม่จำกัด

พัฒนาแอปพลิเคชันตามขั้นตอนการทำงาน (workflow) ขององค์กรได้อย่างต้องการและไม่จำกัด เพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงกระบวนงานได้เสมอโดยใช้เวลาและทรัพยากรน้อยที่สุด

Drag.Drop.Done
ลาก. วาง. จบ.

สร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-form) เพื่อจัดเก็บข้อมูลอย่างรวดเร็วง่ายดายที่สุด โดยการจับลาก วาง และบันทึก ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมเป็นก็สร้างแอพพลิเคชั่นได้อย่างที่มอบหมายในเวลารวดเร็ว

Dashboard
อย่างที่ต้องการ

เรื่อง Report เรื่องง่ายๆ ผู้ใช้งานสามารถสร้างรายงานทั้งรูปแบบตารางและแผนภูมิเพียงลากๆ เลือกๆ

App Screenshots

คุณสมบัติของระบบ

ครบถ้วนพร้อมสำหรับการสร้างระบบงาน
ที่ตอบสนองความต้องการและเปลี่ยนแปลงได้เสมอ

กำหนดสิทธิ์การใช้งานทุกระดับชั้น

กำหนดบทบาทผู้ใช้และสิทธิ์การเข้าถึงแอปพลิเคชันในไม่กี่นาที

ควบคุมการจัดการข้อมูลด้วยผู้ดูแลระบบ

ผู้ใช้ทั้งหมดที่ป้อนเข้าสู่แอปพลิเคชันสามารถตรวจสอบได้โดยผู้ดูแลระบบ

มีระบบแจ้งเตือน

แพลตฟอร์มการแจ้งเตือนทำงานร่วมกับอีเมล, Line, การแจ้งเตือนของ Windows, แอปพลิเคชันมือถือและอื่น ๆ ...

การถ่ายโอนข้อมูลได้ทุกชนิดไฟล์

แปลงสเปรดชีต Excel เป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ในแอปพลิเคชันต่อเนื่อง

รองรับการเข้าถึงทุกอุปกรณ์

UI ที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน เข้าถึงได้ทุกอุปกรณ์

สร้างโมบายแอพได้ทันที

สร้างแอปพลิเคชั่นมือถือเนทีฟทันที

รองรับหลากหลายภาษา

รองรับการเพิ่ม ลดภาษาได้ด้วยตนเอง ใช้งานได้ทั่วโลก รองรับการเติบโตของธุรกิจ

ติดตั้งได้ทุกระบบปฏิบัติการ

ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ Windows หรือ Unix หรือแม้แต่ระบบคลาวด์ของคุณ

สร้างบนฐานข้อมูลสากล

รองรับ Oracle, SQL server , MySQL และ DB2

การทำงานของระบบ

ผลิตภัณฑ์

Enterprise Resource Planning (ERP) วางแผนและจัดการฐานข้อมูลองค์กร เพื่อให้มีการบริหารและใช้ทรัพยากรภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ระบบงบประมาณ

ระบบบริหารพัสดุและครุภัณฑ์

ระบบบัญชีและการเงิน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบบริหารงานบุคคล

ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ระบบงานด้านการศึกษา

ระบบสแกนใบสั่งยา

ระบบขอใบอนุญาต ใบรับรอง

ระบบบริหารงานโครงการ

ระบบการออกรายงาน

ระบบสารสนเทศองค์กร

ลูกค้าของเรา

แพลตฟอร์มที่จะช่วยให้การพัฒนาแอปพลิเคชันสำเร็จตรงเวลา มีความยืดหยุ่น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการ โดยไม่ต้องพัฒนาโปรแกรมใหม่ทั้งหมด